social

มนุษย์ต่างมีความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัว ความโกรธ เกลียดชัง ความแค้น เกิดจากความไม่เข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์

หากมนุษย์ต่างเข้าใจในความไม่สมบรูณ์แบบของมนุษย์ด้วยกัน การรบรา ฆ่าฟัน เจ็บแค้น เกลียดชัง ก็จะไม่เกิดขึ้น

การฆ่าตัวตายเพราะไม่เข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตและโลกก็จะไม่เกิดขึ้น

ลกก็จะมีแต่ความสงบสุข ทุกคนต่างมีความรักให้แก่กัน

ถ้าเราเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ได้แล้ว แม้คนรอบข้างจะทำเรื่องร้ายแรงกับเราแค่ไหนเราก็จะไม่โกรธเค้าเลย เพราะเค้าก็เป็นแค่คนๆหนึ่งที่แสนธรรมดา เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่มีทั้งดี เลว อยู่ในตัว เป็นแค่ชีวิตหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบในโลกใบหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วคนที่ไม่สมบรูณ์แบบอย่างเรา จะไปถือสาอะไรกับการกระทำที่เกิดจากความไม่สมบรูณ์แบบแบบนั้นให้มากมาย

ขอให้โลกนี้สงบสุข ทุกๆคนรักกัน สาธุ

*รักตัวเอง เพราะเข้าใจในความไม่สมบูรณ์แบบของตนเอง

เขียนเมื่อปี 2547อ้างอิงจากแนวคิดมนุษยนิยมของRogerที่เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ คือ มนุษย์สามารถกำหนดโชคชะตาของตนเองได้ มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองได้ เป็นแนวคิดให้เครดิตกับมนุษย์มากๆ